ANALİZ

DPM Teknoloji, alanında uzman mühendisler ile ürün geliştirmede yapısal, burkulma, yorulma, kompozit malzeme, mekanizma, imalat, çarpışma, termal, iç akış, dış akış analiz hizmetleri sunmaktadır. Gerçek sınır şartlarını temsil eden tasarımı modelleyerek sonuçlar doğrultusunda tasarım optimizasyonu hizmeti sağlamaktayız. Alanında uzman teknik ekibimiz, tasarımınızı simüle eder, böylece modeli çeşitli senaryolar için sanal test düzeneği olarak kullanarak tasarım sürecinizi hızlandırmanıza ve maliyetlerden tasarruf etmenize yardımcı olur.

Mekanik Analiz

Mekanik analizler, mekanik yükleme ve sınır koşullarının fiziksel bir yapı ve bileşenleri üzerinde yaratacağı etkilerin bulunmasını hedefler. Bunun için fiziğin, matematiğin ve malzeme bilimlerinin ilgili alanlarından faydalanır. Genellikle amaç savunma sanayi, havacılık, inşaat gibi sektörlerin durağan taşıyıcı yapıların ya da içten yanmalı bir motor, bir taşıtın alt birleşenleri gibi hareket eden sistemlerin üzerinde oluşan deformasyonlar, gerilmeler, hız ve ivmelenmeler, reaksiyon kuvvetler vb. çıktıları elde etmektir. Bu sayede sanal ortamda tasarlanan ürün hakkında istenilen performansın sağlanması, muhtemel hasar oluşumların giderilmesi, optimizasyon çalışmalarının yapılması, gerçek zamanlı etkilerin model üzerinden takip edilmesi sağlanmaktadır.

Sayısal Analiz

Analitik çözümü mümkün olmayan denklemlerin sayısal denemeler ile yaklaşık çözümlerinin bulunması işlemlerinin bütününe sayısal analiz denir. Bilgisayarların varoluşundan önce sayısal yöntemler kâğıt üstünde uygulanırken analizler için kullanılan yazılımları oluşturan matematiksel algoritmaların temeli eski formüllere dayanmaktadır. Bilgisayarın işlem kapasitesinin artması ile gündelik hayatta ortaya çıkan birçok sistemin matematiksel modellenmesi mümkün olmuş ve sayısal analiz algoritmaları burada ön plana çıkmıştır.

Mühendislik problemleri genellikle, fiziksel durumların matematiksel modelleridir ve sonlu elemanlar yöntemi ise değişik mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklaşımla çözüm arayan sayısal bir çözüm yöntemidir. Yani karmaşık mühendislik problemlerini basit ve küçük yapılara (küplere, prizmalara) indirgeyerek çözüm sağlayan sayısal bir yöntemdir. Bu küçük yapılar sonlu eleman (mesh) olarak adlandırılır. Sonlu elemanların kolay formüle ve analiz edilebilmesi için basit şekilleri olan küçük yapılara ayrılır. 3 adet basit ve temel sonlu eleman tipi vardır: kiriş (beam), kabuk (Shell/Plate) ve katı (solid) elemanlar.

Sonlu elemanlar metodu yapısal mekanik problemlerin yanı sıra, ısı iletimi, akışkanlar mekaniği, elektrik ve manyetik alanlar ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde de etkin şekilde kullanılmaktadır.