TASARIM

Mekanik Tasarım, istenen ihtiyaçları karşılamak için fikir ve hayallerle oluşturulan üretilebilir standartlar, regülasyonlar ve patentler gibi yasal sınırlar çerçevesinde bir sistem, bileşen veya süreç geliştirme işlemidir. Tasarımcılar makineler, ürünler ve yeni teknolojiler ortaya çıkarır. Bu süreç CAD yazılımlarının desteği ile gerçekleşir. Tasarımcıların, tasarladıkları endüstri ve ürünlere bağlı olarak üretim, kalite ve standartları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Basit limit tolerans teknikleri veya geometrik boyutlandırma ve tolerans (GD&T) gibi bilgiler gerekli olabilir.

Havacılık ve otomotiv sektörleri mekanik tasarımı kullanan en büyük endüstrilerden birkaçıdır. Farklı malzeme türleri, mekanizma tekniği bilgisi ile hareketli, birbirine geçen sistemlerin tasarımlarının rahatlıkla tasarlanabilmesi, üretilecek parçanın çalışma ömrü içerisinde maruz kalacağı yükleri bilgisayar ortamında inceleme fırsatının sağlaması mekanik tasarımın avantajları arasındadır. Ayrıca üretilecek parçanın üretim yönteminin bilinmesi mekanik tasarım yapılmasını kolaylaştırır.

Parça Tasarımı

Parça tasarımı yaparken tasarım amacını veya nihai kullanımı göz önünde bulundurarak parçaları işlevsel ihtiyaçlar etrafında tasarlamak çok önemlidir. Ağırlık azaltma, imalat ve montaj adımlarının ortadan kaldırılması, yapısal bileşenlerin iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca parçanın tüm kullanım dönemi boyunca üretimden sahaya nelerle karşılaşacağı detaylı olarak incelenmelidir.

Parçaların tasarımında malzeme seçimine ek olarak diğer önemli bir etken ise üretim yöntemine uygunluğudur. Tasarım yapılırken kalıp üretimi, CNC, torna, freze gibi üretim çeşitlerinden hangisi ile üretim yapılacağı belirlendikten sonra üretim yapılmalıdır.

Sektörlere göre parça tasarımı yapıldığında standartlar göz önüne alınmalıdır. Örneğin havacılık ve savunma sanayi sektörlerine üretilecek parçaların tasarımları belirli sektörün standartlarına göre yapılmalıdır. Belirlenen standartlara göre malzeme, üretim metodu ve maliyet düşünülerek tasarım yapılmalıdır.

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım, seri üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmasını içerir. Ürünün estetiği, tasarım sürecinin en önemli parçasıdır ve müşterilerin düşündüğü ilk şeydir. Ürünün özellikleri ve nitelikleri ne olursa olsun satın alma için ana kriter ürünün nasıl göründüğüdür. Tasarlanan ürünler rahat ve kullanımı kolay olmalıdır. Ürün ne olursa olsun hedeflenen kitleye uygun olmalıdır. Hedef kitle için uygun olmadığı takdirde, tasarım çabaları istediği verimi elde edemeyebilir. Bütçe tasarımda önemli bir rol oynar. Tasarımı yaparken üretim ekonomisi, müşterinin bütçe beklentileri, ürünün satış hedefleri gibi konular tasarım mantığının oluşturulmasında etkin rol oynayan faktörlerdendir.

Elektronik Kart Tasarımı

Elektronik kartın üretime gönderilmeden önce bilgisayarda gerekli simülasyonlar yapılarak üretilen prototip veya seri üretime verilecek ürünün en optimum şekilde çalışması sağlanır. PCB Tasarımı olarak da bilinen bu aşamadan sonra seri üretime verilen olan elektronik kart tasarımı öncelikle prototip olacak şekilde gerçek koşullar altında test edilir herhangi bir sorun olmaması durumunda elektronik devre tasarımı seri üretime verilir.

Baskı devre kartı (PCB = Printed circuit board), elektronik devre elemanlarımızı monte etmek için yüzeyi iletken yollar ve adalar ile kaplı, yüzeyler arasında ise içi lehim kaplı delikler içeren değişik yalıtkan materyallerden yapılmış plakalardır.

Otomasyon Sistemleri Tasarımı

Otomasyon, insan aracılığıyla yapıldığında hata ihtimalinin yükseldiği, ürünün tasarlanan üretim teknolojisi gereği tüm imalat aşamalarında veya birbirine bağlı proseslerin izleme, kontrol, işlem yapma ve optimizasyonu dâhil tekrarlı, karmaşık, detaylı ve sürekli analiz edilmesi gereken, mekanik, elektronik, yazılımsal donatılara sahip sistemler bütünüdür. Bu makinelerin imalatından önce sistemin bilgisayar destekli programlarda tasarımının gerçekleştirilir.

Otomasyon, üretimde verimin artması, üretim süresinin azalması, ürün kalitesinin belirlenebilmesi, hata yüzdesinin düşük olması, insan kabiliyetlerinin yetersiz olduğu ağır koşullarda, riskli, tehlikeli yerlerde kullanılabilmesi gibi avantajlara sahiptir.

Otomasyon Sistemleri ile sistem dinamiği ve akıllı kontrol, ürün tasarımı, üretim sürelerinin gözlemlenmesi, modellenmesi ve kontrolü, mikro sistem tasarımı ve uygulamaları, hareketli robot sistemleri, algılayıcılar ve robot otomasyon, kuvvet elektroniği, endüstriyel kontrol tasarımı, savunma sanayi ve otomotiv sanayi de otomasyon sistemlerinin ilgi alanlarındandır.